אתה עומד לצפות במידע רפואי רגיש. באחריותך לנקוט אמצעי זהירות סבירים המיועדים להגן על חסיונו של המידע הרפואי שלך. 
לחץ כאן להסבר על אמצעי הזהירות המומלצים